Vedlikehold av trapper

Oljebehandling av trinn og håndlister - ubehandlede

Gulvolje kan benyttes på alle ubehandlede, lutede, nyslipte eller nye overflater, fortrinnsvis i tre. Gulvolje gir treet en flott silkematt, slitesterk, smuss- og væskeavvisende overflate. Oljen beskytter i dybden av treet og sikrer på den måten en strøken og rengjøringsvennlig overflate, som ved slitasje effektivt kan bli som ny igjen.

Gulvolje hvit benyttes på lyse tresorter, da den forsterker treets naturlige lyse farge, mens Gulvolje natur vanligvis benyttes på mørkere tresorter, siden den fremhever de gylne tonene.

 

Oljebehandling av ubehandlede trapper

En oljebehandling gir en flott silkematt, smuss- og væskeavvisende overflate. Emnene som skal oljebehandles, kan med fordel vaskes over med en klut med lunkent vann som er vridd godt opp, slik at ev. pussestøv fjernes. Før oljebehandlingen skal emnene være helt tørre. Foreta oljebehandlingen ved ca. 18 °C. Bruk f.eks. Trip Trap Gulvolje natur eller hvit.

 

1. Ved Gulvolje hvit ristes dunken med olje godt før bruk og under hele behandlingen, slik at de hvite pigmentene ikke legger seg på bunnen.

2. Påfør oljen med svamp eller lignende i et jevnt lag. La oljen trekke inn i ca. 5–10 minutter. Oppstår det tørre flekker, påføres mer olje.

3. Overskytende olje fjernes med en klut.

4. Emnene poleres nå med en hvit 3M-skrubber, til overflaten virker mettet. Jo kraftigere det poleres, jo bedre blir resultatet. Overskytende olje må ikke ligge igjen. Overflaten må ikke virke våt. Fortsett til alle emner er behandlet med olje.

5. Etter ca. 6–8 timer etterpoleres emnene med en hvit skrubber, ev. påmontert en klut.

6. Trappen kan settes sammen, monteres og tas i bruk med forsiktighet etter 24 timer.

7. La ikke overflaten komme i kontakt med vann når oljen herdes (ca. 3–5 dager).

8. Verktøy kan rengjøres med Oljefortynner.

Etter monteringen kan trappen tørkes over med litt olje for å mette treet helt og oppnå en ekstra flott, slitesterk og smussavvisende overflate. 

OBS! Oljeklut, svamp og poleringspad osv. brennes eller legges i vann eller lufttett beholder like etter bruk, da det er risiko for selvantennelse.

Ludhehandling af ubehandlede trapper i nåletræ 

En lutbehandling av nåletre stanser treets naturlige gulningsprosess og bevarer treets lyse farge. Luten starter en kjemisk prosess, som i noen tilfeller kan fremkalle unaturlige fargenyanser i treet. Disse nyansene vil avta og etter 6–12 uker forsvinne helt. Luten er tilsatt hvite fargepigmenter så det går raskere å oppnå den lyse effekten. Luten beskytter ikke treet mot slitasje og smuss. Trappen må derfor ikke brukes før lutbehandlingen er etterbehandlet med gulvolje.

Lutbehandling

Nåletrelut må ikke benyttes på andre tresorter enn furu og gran. Lutbehandling av trappen foretas før trappen settes sammen og monteres. Bruk f.eks. Trip Trap Nåletrelut. De ubehandlede emnene skal være rene og tørre før påføring av luten. Bruk beskyttelseshansker og briller under arbeidet.

 

1. Dunken med lut ristes kraftig. Luten helles opp i et plastikkspann. Husk å få med alle hvite pigmenter. Rør i luten med jevne mellomrom, slik at de hvite pigmentene ikke legger seg i bunnen og et jevnt resultat oppnås.

2. Set teip på endene av trinnene én cm inn for å unngå trereisning og etterfølgende monteringsproblemer.

3. Påfør luten med en nylonpensel ufortynnet i et jevnt lag i treets åreretning, hele veien rundt.

4. Emnene stilles opp til tørking i min. 8 timer ved 20 °C.

5. Når treverket er helt tørt, fjernes synlige kalkpigmenter fra overflaten. Dette kan skje med en godt oppvridd klut med vann. Emnene stilles opp til tørking i min. 24 timer. Til etterbehandling anbefales Gulvolje Hvit.

6. Verktøy rengjøres med vann.

 

Rengjøring og vedlikehold av oljebehandlede overflater

Rengjøring og pleie​

Ved daglig rengjøring tørkes trappen over med en fuktig, godt oppvridd klut. Til rengjøring av den oljede trappen anbefales det å bruke f.eks. Trip Trap Natursåpe natur eller hvit (se blandingsforhold på etikett). Den hvite såpen benyttes i forbindelse med den hvite oljen, og bør ristes før bruk. Såpen har to funksjoner: Den rengjør trappen samtidig som den legger seg som en usynlig beskyttelse i treet og gjør overflaten mer motstandsdyktig. Det er viktig at blankt vann ikke blir etterlatt på trappen. Ikke bruk såpeflak, da de ikke tilfører ekstra pleie og dermed tørker ut treet.


Grunnrengjøring​

Hvis trappen ikke er blitt vedlikeholdt eller er blitt svært skitten, rengjøres den med f.eks. Trip Trap Trerens blandet i vann (se blandingsforhold på etikett). Fremtidig vedlikehold med lakkpleie. Lakkerte overflater kan vedlikeholdes med lakkpleiemidler, f.eks. Trip Trap Lakkpleie. Trip Trap Lakkpleie fås i en matt og blank utgave. Lakkpleien styrker lakken siden den beskytter mot slitasje og riper og dermed forlenger treets levetid. Trip Trap Lakkpleie er selvfjernende ved neste påføring, og det bygges derfor ikke opp et tykt lag på overflaten. Påføres etter behov.
Den lakkerte overflaten vaskes grundig med Trip Trap Trerens (se blandingsforhold på etikett) til den er helt ren. Deretter skal overflaten tørke fullstendig før Trip Trap Lakkpleie påføres. Konsentrert Lakkpleie påføres i et tynt lag. Hvis kluten blir skitten, skylles denne i rent vann og vris godt. Deretter fortsettes påføringen. Er en flate begynt å tørke, må det ikke påføres mer lakkpleie. La trappen tørke i 30 min. før den tas i bruk. Det er ikke nødvendig å etterpolere eller foreta annen etterbehandling.


Flekkfjerning

Vanskelige flekker kan fjernes med f.eks. Trip Trap Treflekkfjerner. Spray flekkfjerneren direkte på flekken, og la det virke et øyeblikk for å løse opp. Ved behov gjentas behandlingen. Væske som har trukket dypere inn i treets overflate, kan fjernes ved å slipe treet med grovt sandpapir, noe som imidlertid krever etterfølgende polering med sandpapir korn 320 i tillegg til oljebehandling i etterkant på det slipte området – se grunnbehandling med olje. En ev. reparasjon vil kunne ses inntil trappen har vært i bruk og blitt vasket noen ganger. Fremtidig vedlikehold med olje. Den fremtidige oljepleien med f.eks. Trip Trap Pleieolje eller Pleiepasta foretas før den oljede overflaten er slitt helt av. Før trappen behandles med Pleieolje eller -pasta, rengjøres den med Trip Trap Trerens (se blandingsforhold på etikett). Sørg for at trappen er helt tørr før du starter oljebehandlingen. Pleieolje eller -pasta påføres med klut. Oljen poleres ned i treet umiddelbart etter påføringen. Gjenta ev. behandlingen ved behov. Treet skal være helt mettet og ha en silkematt overflate. Bruk lofrie bomullskluter eller hvite poleringspads til formålet.

Overskytende olje må ikke ligge igjen på overflaten da dette vil danne blanke skjolder. Etter ca. 4–5 timer (ved 18–20 °C) kan trappen igjen tas i bruk. Etter 48 timer kan trappen igjen rengjøres med f.eks. Trip Trap Natursåpe natur eller hvit. 

OBS! Grunnet risiko for selvantennelse skal kluter og pads vætet med olje skylles i vann og avhendes i lufttette beholdere eller brennes umiddelbart etter bruk. Rengjøring og vedlikehold av lakkerte og malte overflater.