Angre- og returrett

Ved reklamasjoner bør du kontakte vår kundeservice. Ønsker du å returnere varen, må du kontakte DOLLE før retur: tlf. + 45 99 53 53 53 eller post@dolle.no

Vi gjennomgår returforsendelsen sammen. Nedenstående lenke Angre- og reklamasjonsskjema fylles deretter ut og legges ved varen. Ved reklamasjon må du legge ved bilder.

Angre- og reklamasjonsskjema

Ifølge norsk lov har du rett til å angre og returnere kjøpet senest 14 dager etter at du har mottatt varen. Deretter har du ytterligere 14 dager på å sende varen i retur til oss. Hvis varen er blitt brukt, kan den ikke returneres.

Angrefristen løper fra den dagen varen ble mottatt.

Verdiforringelsen av den brukte varen fastsettes ut fra hva forretningen kan få for den ved et videresalg. Forbrukeren må likevel betale for en verdiforringelse som følge av bruk, eller for den delen av produktet/tjenesteytelsen som er levert.

Varen skal returneres i originalemballasjen sammen med en kopi av ordrebekreftelsen og ferdig utfylt Angre- og reklamasjonsskjema.

Du må selv betale for å returnere varen. Hvis varen oppfyller kravene om angre- og returrett, får du pengene tilbake etter at vi har mottatt varen. Beløpet du får refundert, gjelder betalingen for den aktuelle varen. Beløpet blir overført til kortet du betalte med, eller til din bankkonto.

Du kan ikke angre ved passivitet. Det betyr med andre ord, at du ikke kan angre bare ved å nekte å motta varen eller å unngå å hente den på utleveringsstedet.

Obs! Vi mottar ikke pakker som sendes i oppkrav.

Henvendelser om angreretten eller ev. returnering av varer skal skje til DOLLE.no på tlf: +45 99 53 53 53 eller post@dolle.no før ev. returnering.

REKLAMASJONSRETT

Som privat forbruker har du 2 års reklamasjonsrett på alle varer. Det betyr at du innen 2 år kan påberope deg feil og mangler. DOLLE.no avgjør om varen kan repareres, byttes, om du får pengene tilbake, eller om det skal gis prisavslag, avhengig av den aktuelle situasjonen. Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annen skadeforvoldende atferd. Vi forbeholder oss retten til å analysere varen.

Eventuelle feil eller mangler ved den mottatte varen skal påberopes innen den monteres og rimelig tid etter at de er konstatert. Kontroller alltid produktet for utvendige transportskader, når du mottar forsendelsen. På den måten kan vi reklamere til transportøren.

Reklamasjoner innen 1 måned etter at mangelen er oppdaget, er innenfor tidsfristen og vil derfor være gyldig.

Ved reklamasjoner skal du kontakte DOLLE.no - DOLLE Nordic A/S og avtale hvordan produktet skal returneres. Vi vil, dersom produktet er defekt og dette ikke kan lastes deg som kunde, refundere dine forsendelsesomkostninger ved å returnere produktet på den måten du har avtalt med DOLLE Nordic A/S.

Fyll ut Angre- og reklamasjonsskjema.

Legg gjerne ved ordrebekreftelsen eller oppgi ditt fulle navn, kontaktopplysninger samt ordrenummer og varen det reklameres for. Hvis du returnerer varen til oss, så send først en e-post til post@dolle.no eller ring oss på tlf: +45 99 53 53 53.

Husk at varen alltid skal sendes tilbake i forsvarlig emballasje, og husk å få kvittering for forsendingen så vi kan tilbakebetale dine fraktkostnader. Du hefter for en ev. forringelse av varens verdi som skyldes en annen håndtering enn det som var nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og virkemåte. Ta ev. bilder av returforsendelsen slik at de kan brukes som dokumentasjon ved avlevering til transportøren, i tilfelle det skulle skje en skade under returforsendelsen.

Reparasjon og gjenlevering

Dersom varen viser seg å være beheftet med feil eller mangler, påtar DOLLE.no - DOLLE Nordic A/S seg å utbedre disse innen rimelig tid.

Er dette ikke mulig, eller dersom vi vurderer det som hensiktsmessig, påtar DOLLE.no - DOLLE Nordic A/S seg å levere en ny feilfri vare. Vi vil refundere eventuelle dokumenterte utgifter knyttet til returen. Hvis dette ikke er mulig, refunderer vi kjøpesummen til deg.

DOLLE.no - DOLLE Nordic A/S kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader.

Alle avtaler på DOLLE.no er inngått på norsk, og følger norsk lov og alminnelige kjøps- og avtalerettslige regler. Som forbruker er du derfor beskyttet av gjeldende lovgivning på området, dvs. primært kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Ev. tvister avgjøres av norsk domstol.

Ansvarsfraskrivelse og forbehold

DOLLE.no - DOLLE Nordic A/S tar forbehold om trykkfeil både for priser og varebeskrivelser, endringer i merverdiavgift og andre avgifter, samt forsinket eller mangelfull levering som følge av force majeure-hendelser.

Force majeure

DOLLE.no - DOLLE Nordic A/S kan ikke holdes ansvarlig for ekstreme situasjoner som krig, streik eller naturkatastrofe som gjør det umulig å oppfylle kontrakten.

Behandling av personopplysninger: se våre konfidensialitetsregler.