Loftstrapper/loftslemmer

En loftstrapp/loftslem med stige krever normalt ikke noen form for vedlikehold ut over alminnelig rengjøring med godt oppvridd klut med såpevann, etter behov. Slik kan man med relativt liten innsats holde trappens funksjoner intakte.

Stige

Ha ettersyn med trestiger med tanke på råtedannelse på trinn og vanger. Stigen kan rengjøres med en godt oppvridd klut med såpevann. Vann må ikke etterlates på stigen. Også stiger i aluminium rengjøres med en godt oppvridd klut med såpevann.

Lem

Rengjøres med en godt oppvridd klut med såpevann. Faller loftslemmen for raskt ned, er det mulig å stramme opp fjæren ved å avkorte/flytte kjeden eller lignende som sitter ved karmen i den øvre enden. På samme måte kan plasseringen av låsens sluttstykke etterjusteres, slik at lemmen forblir helt tett. De to skruene løsnes, og stykket justeres litt opp eller ned.

 

 

Hengsler og låsebeslag​

Disse kan med fordel renses og smøres med syrefri olje.

Tetningslister

Etterse og rengjør for eventuelt smuss, som fjernes med en godt oppvridd klut med såpevann.

 

Loftstrapper/loftslemmer med stige, generelle tips og råd til montering

Les dette vedr. montering av en loftstrapp. Råd om hvordan man lager hull til loftet, og generelle tips om hvordan man monterer loftstrappen på riktig måte. Last ned her.