UTNYTT PLASSEN DIN MED EN KOTTDØR FRA DOLLE

 

Kvalitetsrike kottdører fra DOLLE

Vi tilbyr DOLLE clickFIX® kottdør, som har markedets beste isoleringsmateriale og en lettvint klikk-montering. Velg en danskprodusert kottdør fra DOLLE, som sikrer kvalitet og komfort. Med DOLLES kvalitetsrike kottdører har vi fokus på høy kvalitet og funksjonalitet som gir tilgang til ekstra plass.  

DOLLE har skapt et sortiment som oppfyller dine behov for boligen, og tilbyr derfor kottdører i forskjellige modeller og størrelser.

clickFIX® kottdør med markedets beste isolering

DOLLE clickFIX® kottdører fremstilles etter samme prinsipp som loftstrappene med samme navn. Lemmen er fremstilt av isolering mellom to hvitmalte plater, dessuten er kantene lukket med hvit kant. Luken utgjør derfor en konstruksjon helt uten ramme, og gir en svært lav u-verdi på 0,64 W/m2C, testet som bygningskomponent.
På denne måten får du markedets best isolerte kottdør.

Testet kontra beregnet u-verdi

Hos DOLLE regner vi alltid med en u-verdi testet som bygningskomponent og ikke bare en beregnet verdi. En beregnet verdi gir bare et estimat, i motsetning til en testet verdi. Videre tester vi ikke bare på ett produkt, men på hele bygningskomponenten, og gir derfor det mest realistiske innblikket i isoleringsevnen og varmetapet. >> Les mer her

Brannklassifiserte kottdører BD30/60

Få DOLLE Timbersan brannklassifiserte kottdører/inspeksjonsluker i brannklasse BD30 og BD60. Kottdørene finnes i mange størrelser, og lages også etter spesialmål. BD står for brannhemmende bygningsdeler, og er en brannklasse som skal kunne motstå brann. Etter brannklassen er det angitt et tidsrom for hvor lenge bygningsdelen skal kunne motstå brann. F.eks. betyr BD30 at konstruksjonen kan motstå brann i 30 minutter. DOLLE leverer kottdører med brannklassifisering, som er motstandsdyktige i opptil 60 minutter i henhold til europeisk klassifisering.

Utnytt plassen i hjemmet med en kottdør

Det er mange ubenyttede kvadratmeter på kottet. Vårt mål er å gi tilgang til mer plass i boligen din gjennom produkter som utnytter den ubenyttede plassen på best mulig måte. Vår visjon er ganske enkelt å utnytte potensialet som ligger i boligens kubikkmeter.