STÅL- OG BRANNKLASSIFISERTE LOFTSTRAPPER FRA DOLLE

BD står for brannhemmende bygningsdeler, og er en brannklasse som skal kunne motstå brann. Etter brannklassen angis det et tidsrom for hvor lenge bygningsdelen kan motstå brann. F.eks. betyr BD30 at konstruksjonen kan motstå brann i 30 minutter. DOLLE leverer loftstrapper med brannklassifisering som er motstandsdyktige i opptil 120 minutter i henhold til europeisk klassifisering.

 

Branndrøye bygningsdeler (BD) er en brannklasse som skal kunne motstå brann, men som helt eller delvis kan være fremstilt av brennbare materialer. Etter brannklassen angis det tidsrommet da bygningsdelen kan motstå brann, f.eks. betyr BD-120 at konstruksjonen er brannsikker i 120 minutter.

BRANNKLASSIFISERTE LOFTSTRAPPER

Se våre anbefalinger for vedlikehold av våre produkter. Les mer