HVORFOR VELGE EN CLICKFIX® LOFTSTRAPP FRA DOLLE?

DOLLE clickFIX loftstrapper har markedets beste isolasjonsmateriale, og oppnår derfor en lav U-verdi. Det høyisolerende materialet reduserer varmetapet med opptil 86 % sammenliknet med tradisjonelle loftstrapper. Navnet – clickFIX – kommer av den enkle monteringen, der loftstrappens stige enkelt klikkes fast på karmen.

På den måten gir clickFIX-modellene et energiriktig produkt, men også en lett montering!

Alle DOLLE clickFIX-loftstrapper er danskproduserte.

 

Se våre anbefalinger for vedlikehold av våre produkter. Les mer
Se denne utfører bare video om å sette opp en ClickFIX 56 loft trapp

Montering Video - En ClickFIX 56 kan enkelt settes opp

Branndrøye bygningsdeler (BD) er en brannklasse som skal kunne motstå brann, men som helt eller delvis kan være fremstilt av brennbare materialer. Etter brannklassen angis det tidsrommet da bygningsdelen kan motstå brann, f.eks. betyr BD-120 at konstruksjonen er brannsikker i 120 minutter.

BRANNKLASSIFISERTE LOFTSTRAPPER

 

DOLLE clickFIX – verdens beste loftstrapper

DOLLE clickFIX® er en patentert ny loftstrapp som har satt en ny standard innen loftstrapper. Loftstrappen sikrer en rask og lettvint montering, uten bruk av tunge løft og verktøy. Trinnene er av bøk, som er mer holdbart enn vanlige loftstrapper med trinn av gran.

Loftstrappen reduserer varmetapet med opptil 86 %

DOLLE clickFIX-loftstrappen reduserer varmetapet med opptil 86 % (sammenlignet med en uisolert loftstrapp) og gir dermed den beste isoleringen på markedet. Det skyldes at lemmen utelukkende består av et høyisolerende materiale på opptil 70 mm. Noen av produktene har oppnådd opptil klasse 4 i tetthet (EN 12207), som svarer til test ved 600 Pa, som er 10 ganger høyere enn kravet ved en trykktest. Samtidig gir en ny tetningslist økt tetthet.

Loftstrapp – perfekt for energibevisste huseiere

Energibevisste huseiere får nå en helt ny mulighet med loftstrappserien DOLLE clickFIX®. Loftstrapper utgjør som regel et svakt ledd i forhold til kravene som stilles til isolering av nye hus, men med den nye DOLLE clickFIX-serien kommer det endelig et alternativ på markedet. I stedet for primært å bestå av tre, består lemmen utelukkende av høyisolerende materialer.