BRANN KLASSIFISERT KOTTDØR FRA DOLLE

BD står for brannhemmende og er en brannklasse for å motstå brann. Etter brannklassen, angi perioden hvor bygningskomponenten tåler brann, for eksempel. BD60 betyr at strukturen tåler brann i 60 minutter. DOLLE leverer branndempende korttører, som er modstandsdyktige i opptil 60 minutter ihenhold til europeisk klassifisering.