DOLLE skaper, knytter sammen og åpner rom

Hos DOLLE skaper, knytter vi sammen og åpner rom – for å få enkel tilgang og smart utnyttelse av hjemmet. Vi tenker ikke i kvadratmeter når vi ser et hus, men i kubikkmeter, og vi har satt oss fore å utvikle produkter som kan henspille på ubenyttet plass. For å gi boligen ekstra verdi. Og for å gjøre livet enklere og mer komfortabelt for dem som bor der. Vi bor på mindre plass, særlig i byene. 

Kvadratmeterprisen for boliger i byene stiger. Det gir dermed god grunn til å tenke i kubikkmeter og utnyttelse av plass i hjemmet. Ved å tenke kreativt og ikke bare når skiene, vintertøyet og mountainbiken skal stues bort. Vi vil utnytte plassen bedre både ute og inne. Gi mer komfort og enklere tilgang til boligens ubenyttede «rom».

Derfor er vårt fokus å skape, knytte sammen og åpne rom

Vår utvikling sikter seg mot nye produkter med innbygget «rom til mer». Et tankesett som skal sikre en brukerdrevet innovasjon. Et tankesett som fremover vil prege utviklingen av DOLLE..