Testet kontra beregnet u-verdi

 

Isolasjonsevnen til en loftstrapp avhenger av hvilket materiale den er isolert med. Mange vil tro at tre isolerer bedre enn polystyren, men slik er det ikke. Treverket forårsaker kuldebroer, som leder kulden inn i rommet. Dette er årsaken til at våre clickFIX® loftsluker er 100 % isolerte med polystyren. Denne unike konstruksjonen, og det faktum at vi bruker et spesielt tetningsbånd som gir markedets beste tetting, sikrer den mest energieffektive løsningen.

 

Hva er u-verdi?

U-verdien angir hvor stor energimengde, målt i W/m2K, som overføres (går tapt) til uteklimaet når temperaturforskjellen mellom den innvendige og utvendige flaten er 1 °C. Jo lavere U-verdi, desto lavere varmetap.


Noen produsenter måler U-verdien i et punkt midt på loftsluken og ikke på hele loftsluken. Langs kanten er varmekonduktiviteten langt høyere, og den beregnede verdien vil dermed gi en lavere og misvisende U-verdi. Vær derfor sikker på at du sammenlikner testet U-verdi og ikke beregnet verdi, som bare er et estimat. Noen loftsluker har en treramme som ikke isolerer like godt som polystyren, og ved å måle på polystyren i stedet for på trerammen, blir U-verdien lavere.

DOLLEs loftstrapper er testet av Tysklands ledende testlaboratorium, IFT Rosenheim.

 

Beregnet u-verdi

Testet u-verdi

     

Enkel montering

DOLLEs clickFIX® loftstrapp er laget slik at den er enkel og rask å montere. Den er mye lettere enn andre tilsvarende loftstrapper på markedet. Det smarte patenterte klikksystemet gjør trappen utrolig fleksibel å jobbe med, og trappen monteres på karmen med bare ett klikk. Samtidig unngår du tunge løft.
Trappen leveres i tre deler: karm, luke og trapp. Ved hjelp av klikksystemet kan karmen monteres for seg, før loftsluke og trapp klikkes på. Klikkløsningene til monteringen er helt unike, og er noe helt nytt på markedet. Monteringen blir dermed vesentlig raskere og enklere for gjør-det-selv-personen og håndverkeren, da de ikke må bruke verktøy til den delen av monteringen. I motsetning til hva man må ved montering av tradisjonelle loftstrapper.


Se vår monteringsvideo, og se hvor enkelt det er å sette opp en Dolle clickFIX®:

Se denne detaljerte videoen om å sette opp en DOLLE clickFIX 76 lufttrapp

Montering Video - Enkel å sette opp en DOLLE clickFIX 76